fb pixel
Line facebook instagram linkedin

วันอังคาร - อาทิตย์ 10:00 - 19:00
ติดต่อ 064 196 3539

ทรงผมกับทุนทางสังคม

ไม่ว่าเรามีบุคลิก นิสัย แบบใด การแต่งกายก็สามารถปรับเปลี่ยนลุคของเราได้ แฟชั่นเป็นการแต่งกายประเภทหนึ่งที่ดึงรสนิยมของคนนั้นได้เป็นอย่างดี เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ต่างหู นาฬิกา ทว่าทรงผมเป็นมากกว่าแฟชั่นทั่วไป เนื่องจาก ทรงผมสามารถสะท้อนทุนทางสังคมได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นวันนี้แฟชั่นทรงผมมีความน่าสนใจอย่างไรในยุคนี้

ทรงผมถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกยุคสมัย เนื่องจากมันไม่ได้เป็นแค่องค์ประกอบความสวยงามเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของการสร้างความมั่นใจในหน้าที่การงาน การช่วงชิงทางสังคม และทางวัฒนธรรม ทรงผมเป็นพื้นที่ของการควบคุมร่างกายที่ทำให้คนนั้นมีความรู้สึกสบายกายสบายใจเมื่อได้สัมผัสกับมัน ย้อนกลับไปในอดีตผู้คนต้องไว้ผมที่หนายาว และดกดำเนื่องจากเป็นการสร้างอัตลักษณ์ภายใต้กระแสสังคมที่มีธรุกิจแฟชั่นและสื่อมวลชนเป็นผู้สร้างค่านิยมขึ้น เมื่อค่านิยมถูกสืบสานอย่างต่อเนื่อง ผู้คนในปัจจุบันก็เลือกที่จะให้ความสำคัญอย่างมากกับเส้นผม และทรงผมที่ดูมีความหนา ดกดำ ฉะนั้นทรงผมไม่ได้เป็นเพียงแค่องค์ประกอบของแฟชั่นเท่านั้น แต่มันคือการกำหนดเอกลักษณ์และการสร้างทุนทางสังคม

lineline messagemessage callcall